Committees

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE
Ali Akyıldız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Feridun M. Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi
Hans Georg Majer, Ludwig-Maximilians-Universität München, Almanya
Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesii
Hedda Reindl-Kiel, Universität Bonn, Almanya
İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi
İskender Pala, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İsmail E. Erünsal, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Kemal Beydilli, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Klaus Kreiser, (E) Universität Bamberg, Almanya
Mehmet Akif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi
Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi
Olivier Bouquet, Université Paris 7, Fransa
Orhan Bilgin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Orhan Okay, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Sadettin Ökten, (E) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Seyyid Muhammed Esseyid, King Khalid University, Suudi Arabistan
Tahsin Görgün, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE
President: Feridun M. Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Vice President: Ali Akyıldız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Academic Secretary: Emrah Safa Gürkan, Cengiz Yolcu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Executive Secretary: Mehmet Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Alphan Akgül, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Ertuğrul Ökten, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mehmet Şakir Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Özlem Çaykent, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi