Kurullar

BİLİM KURULU
Ali Akyıldız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Feridun M. Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Gábor Ágoston, Georgetown University, ABD
Hans-Georg Majer, (E) Ludwig-Maximilians-Universität München, Almanya
Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi
Hedda Reindl-Kiel, Universität Bonn, Almanya
İbrahim Kâfi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi
İskender Pala, İstanbul Kültür Üniversitesi
İsmail E. Erünsal, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Klaus Kreiser, (E) Universität Bamberg, Almanya

Mehmet Akif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi

Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Olivier Bouquet, Université Paris 7, Fransa
Orhan Bilgin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Sadettin Ökten, (E) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sandor Papp, University of Szeged, Macaristan
Tahsin Görgün, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU
Başkan: Feridun M. Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Başkan Yardımcısı: Ali Akyıldız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Akademik Sekreter: Emrah Safa Gürkan - Cengiz Yolcu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İdari Sekreter: Ali Karabacak - Mehmet Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Alphan Akgül, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Özlem Çaykent, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi