Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu - 2

İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı şehrin tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak; hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmek ve bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sunmaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin düzenlediği II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu 27 Mayıs  29 Mayıs 2014 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

İçindekiler

 Takdim

Kadir Topbaş, İBB Başkanı

İbrahim Kâfi Dönmez, Rektör


Açılış Oturumu

 Kemal Beydilli


Tebliğler

 Uğur Genç

Haliç Zinciri Üzerine Bir Değerlendirme: Kuşatma Sırasında Liman Girişi Nasıl Kapatıldı?

 Linda T. Darling

Istanbul and the Late Sixteenth-Century Ottoman Elite: The Significance of Place

 Ahmet Tabakoğlu

Osmanlı Döneminde İstanbul'un İâşesi

 Mehmet Demirtaş

İstanbul Fırınlarının Buğday ve Un İhtiyacının Karşılanmasında Görülen Usulsüzlükler ve Uygulanan Yaptırımlar

 Sadık Müfit Bilge

Osmanlı İstanbulu'nda Berber Esnafı (Fetihten 1830'lara İstanbul Esnaf ve Sosyal Hayat Tarihine Bir Katkı)

 Yahya Araz

Osmanlı Emek Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: İstanbul'da Ev İçi Hizmetlerde Çalışan Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme (1780-1850)

 Jean-Louis Bacqué-Grammont

Evliyâ Çelebî'nin Konstantin Üzerine Birkaç Bakışı

 Murat Cem Mengüç

Bir Şehri Yazmak: Erken Osmanlı Tarih Kitaplarında İstanbul

 Muhittin Eliaçık

Bilinmeyen Bir Seyahatnâmede Tüm Yönleriyle İstanbul

 Seyyid Muhammed Es-Seyyid M.

Modern Arap Tarihçiliğinde İstanbul'un Fethi

 Onur İnal

19. Yüzyıl Seyahat Rehberlerinde İstanbul

 Süheyl Sapan

II. Abdülhamid Döneminde Arap Elitleri Gözüyle İstanbul

 İsmail Doğan

Kentsel Değişimin Tanıkları Olarak Osmanlı Aydınlarının Gözüyle İstanbul

 Sabit Duman

Mütareke Döneminde İstanbul

 Tuğba Yalçın Aydeniz

Bir Layihanın Tahlili: 20. Yüzyılın Başlarında İstanbul

 Margarita Dobreva

1848-1877 Yıllarında Bulgarca Gazete ve Dergilerin Gözüyle Osmanlı İstanbulu'nun Bilim ve Eğitim Günlüğü

 Nalan Turna

Osmanlı İstanbulu'nda İç Pasaport: Mürûr Tezkeresi

 Ömerül Faruk Bölükbaşı

İstanbul'da Köklü Bir Osmanlı Kurumu Darbhâne-i Âmire (1750-1800)

 M. Sinan Genim

Konstantinopolis'ten Konstantiniyye'ye İstanbul'un Fiziki Gelişimi

 Naim A. Güleryüz

Fetih Öncesi ve Feth-i Hakani Sonrası İstanbul'da Musevi İbadethaneleri

 Yasin Meral

Osmanlı İstanbulu'nda Yahudi Matbaası ve Basılan Bazı Önemli Eserler

 Fahri Maden

Edirnekapı'da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi

 Zekeriya Türkmen

Sultan II. Mahmut ve Sultan Abdülmecit Döneminde Kuleli Süvarı Kışlası

 Onur Gezer

Çizginin Dışındakiler: Osmanlı İstanbulu'nun Aykırı Bekârları ve Bekâr Girer "Melek Girmez" Odaları

 Ahmet Yaşar

İstanbul Hamamları: 1731-1766

 Muharrem Varol

Tanzimat Döneminde Dersaadet Misafirhaneleri (1849-1861)

 Hatice Özdil

19. Yüzyıl İstanbulu'nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi Kütüphanesi

 Murat Yıldız

Padişahların Dinlenme ve Eğlenme Mekânları: İstanbul Bahçeleri

 Esma İgüs

XVIII. Yüzyıl İstanbulu'nda Fiziki Çevre, Meydan Çeşmeleri ve Çeşme Meydanlarının Etrafında Oluşan İstanbul Meydanları

 Şerafettin Deniz

Ortaköy Camii'nin İnşa Sürecinde Gayri Müslim Yönetici, Usta ve Tüccarların Rolü

 Kenan Yıldız

1782 İstanbul Yangını: Kadı Sicillerinden Tespit, Çıkarım ve Yorumlar

 Marloes Cornelissen

Paintings, Powder Puffs, and Porcelain Chocolate Cups in Pera: the Private World of the Dutch Ambassador's Sister in Early 18th-Century Istanbul

 Anas Soufan

Istanbul: Damascus: Transcultural Memory and Architecture of Modernity Prototyping

 İlhan Özkeçeci

Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları

 Yalçın Çetinkaya

Osmanlı İstanbulu'nun Müziği

 Ramazan Erhan Güllü

"Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet Midir?": 19. Yüzyıl İstanbulu'nda Yaşanan Ermeni Hadiseleri Sonrası İstanbul'u Korumak Amacıyla Alınan Önlemler ve Bu Önlemlere Karşı Tepkiler

 Mehmet Aydın

Dinlerin Buluşma Noktası: İstanbul

 İsrafil Balcı

İstanbul'un Fethine İlişkin Hadis Rivayetlerine Farklı Bir Yaklaşım

 Zehra Öztürk

Nedim ve Nabi'de İstanbul Türkçesi

 Fatih Ordu

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında İstanbul'u Tamamlayan Bir Unsur Olarak Mezarlar ve Mezarlıklar

 

Kapanış Konuşması

 Beşir Ayvazoğlu, Mihail Vasiliadis, Ahmed Güner Sayar, Erol Üyepazarcı, Mıgırdıç Margosyan

Hatıralarla İstanbul