International Symposium on Ottoman Istanbul – IV

The Fourth International Symposium on Ottoman Istanbul, organized by Istanbul 29 Mayis University, took place on May 20 – 22 2016.

Index

 Takdim

 Kadir Topbaş, İBB Başkanı

 İbrahim Kâfi Dönmez, Rektör

Panels

 Selçuk Mülayim

Mimarlıkta Sinan Çağı

 Giampaolo Conte

The Italian Bank Società Commerciale D’Oriente and Its Business in Ottoman Istanbul (1907-1915)

 Süheyl Sapan

Iraklı Alim Mahmud el-Alusi’nin Hatıralarında İstanbul

 Mansod Lambensa

Bir Siyam Prensi’nin Kaleminden XIX.yy’da Osmanlı İstanbulu

 Zübeyde Güneş Yağcı – Esra Nalbant

İstanbul Tersane Zindanı

 Esma İgüs – Hayriye İsmailoğlu

Osmanlı Kenti İstanbul’u Yıkmak ve Yeniden Yapmak Paradoksu: Menderes Yıkımları

 Tuba Akar

Fatih’in İstanbul’unda Konut Mimarisi

 Kemalettin Kuzucu

1892 Yılında Yaşanan Bir İnşaat Faciası ve Devlet

 Ali Fuat Örenç

Modern İstanbul Limanı’nın İnşası Sürecinde Galata ve Eminönü Semtlerinde Kentsel Değişim

 Saro Dadyan

Ermeni Cemaatinin Üç Asırlık Liderleri Amiralar ve Hasköy

 İlhan Şahin

Üsküdar ve Türkmenler

 Elmira Vassileva

Ottoman Istanbul from the Perspective of the Catholic Missionaries in the Post-Tridentine Period (End of 16th – 17th centuries)

 Linda T. Darling

Istanbul and Damascus: Officials and Soldiers in the Exercise of Imperial Power (C.1550-1575)

 Hans Georg Majer

Sultan Mustafa II in Istanbul

 Séverine Valiente

Intelligence Activity in the Ottoman Capital as a Backdrop of International Diplomacy at the end of the Sixteenth Century

 Fatma Kaytaz

IV. Murad Döneminde İstanbul’da İsyanlar

 Hakan Yılmaz

İsyânın Gölgesindeki İstanbul: Yeni Arşiv Belgeleri Işığında 1730 Patrona İsyânı

 Nándor Erik Kovács

Hungarian Turkophils in 19th Century Istanbul and Their Bequests in the Library of the Hungarian Academy of Sciences

 Dursun Ali Tökel

Divan Şiiri ve İstanbul’un İmar Tarihi

 Alphan Akgül

Osmanlı-Türk Romanında İstanbul Tasvirleri ve Perspektif Kullanımı

 Abdullah Uçman

Rıza Tevfik’in Şiir, Hâtıra ve Mektuplarında İstanbul Özlemi

 Serdar Genç

III. Selim’den II. Mahmud Dönemine Boğaziçi’nde Bir Köy: Ortaköy

 M. Sinan Genim

Boğaziçi’nin Sancak Kuleleri

 Ahmet Koçak

İstanbul Sahillerinde “Kayıkla Bir Cevelan”

 Orlin Sabev (Orhan Salih)

Ahlâkın Arka Sokakları: 18. Yüzyıl Osmanlı İstanbulu’nda Fuhuş ve Ceza

 Benedek Péri

A Janissary’s Son Turned Druggist and His Highly Successful Designer Drug in 16th–17th Century

 Ayşegül Damla Gürkan-Anar

Hanedan Türbeleri İçin Yeni Bir Mahal: Ayasofya Türbeleri

 Günnaz Özmutlu

IV. Mehmed’in Kızı Hadice Sultan’ın İstanbul’daki Mülkleri ve Vakıfları

 Salim Aydüz

Humbaracı Mustafa b. Hayreddin ve Osmanlılar’da Özel Humbara İmali

 Christine Isom-Verhaaren

Istanbul as a Military Target

 Engin Kırlı

Küçük Demir Fabrikası

 Savvas E. Tsilenis

Bağış Faaliyetleri ve Kent Alanlarının Erken Dönem Oluşumu: Arnavutköy Rum Cemaati Örneği

 Yasin Meral

Yona ben Ya‘kov Aşkenazi ve Matbaacılık Faaliyetleri (1710-1778)

 Naim A. Güleryüz

Topkapı Sarayında Üç Kuşak Saray Hekimi: Hamon Ailesi

 Talip Mert

Hacı Ârif Bey (1831-1885)

 Lyubomir Mikov

Bulgar Ressamı Vladimir Dimitrov Maystora’nın Resimlerinde Osmanlı İstanbulu

 Muharrem Varol

İstanbul Şehrinin “Udhûke-Perdâzı”: Meşhur Komik Abdürrezzak (Abdi, ö. 1914)

 Ali Akyıldız

Karaköy (Galata) Köprüsü’nü Kim Yaptırdı?

 İlhan Özkeçeci

İstanbul’a Bugünden Bakmak…

 Zekeriya Türkmen

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Mekteb-i Harbiye-i Şahane

 Salih İnci

Fener Patrikhane Kütüphanesi

 Martin Rothkegel

Jacobus Palaeologus in Constantinople, 1554-5 and 1573

Closing Session

 Mehmet Güntekin, Ersu Pekin, İncila Bertuğ, Fikret Karakaya

İstanbul’da Musiki, Musikide İstanbul