Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu – 1

İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı şehrin tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak; hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmek ve bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sunmaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin düzenlediği I. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu 29 Mayıs – 1 Haziran 2013 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

İçindekiler

 Sunuş

 Kadir Topbaş, İBB Başkanı

 İbrahim Kâfi Dönmez, Rektör

Açılış Oturumu

 Mehmet Âkif Aydın, İlber Ortaylı, Klaus Kreiser, İskender Pala

Tebliğler

 Feridun M. Emecen

Hukuki Bir Tartışmanın Tarihi Zemini: İstanbul Nasıl Alındı?

 Emrah Safa Gürkan

Fitilin Ucunda Tersane-yi Amire

 Mustafa S. Küçükaşçı

İki Arap Âliminin Gözünden XVI. Yüzyılda İstanbul

 Géza Dávid

Maximilian Brandstetter’in İstanbul Yolculuğu, 1608–1609

 Mehmet Öz

1455 Tahriri ve İstanbul ’un İskân Tarihi Bakımından Önemi 

 Eric  Dursteler

Latin-Rite Christians in Early Modern Istanbul / Erken Modern Dönem İstanbulu’nda Latin Kilisesi Hıristiyanları

 Orlin Sabev

A Muslim /Turkish Minority in Ottoman Constantinople: The Muslim /Turkish Students of Robert College (1866–1925)

 Kenan Yıldız

Doğruluğu Tartışmalı Bir Tartışma: 1660 Yangını İstanbul ’un İslâmlaşmasına Etki Etti mi?

 Ruhi Güler

Lüfer Devri

 M. Akif Erdoğru

Onaltı ve Onyedinci Yüzyıllarda İstanbul’da Hul’ Yöntemiyle Boşanma

 Mehmet Canatar

1009 /1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nefs-i İstanbul ’da Bulunan Mahalleler ve Özelliklerine Dair Gözlemler

 Kadir Yıldırım

II. Abdülhamid Dönemi İstanbul’unda İşçi Hareketleri

 Ahmet Tabakoğlu

Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul ’da Dış Ticaret

 Ali Akyıldız

Şirket-i Hayriyye Üzerine Bazı Değerlendirmeler

 Mehmet Yıldırım

İstanbul Esnafının Ölçek Ekonomisine Geçiş Çabaları: “Demirciler Şirketi” Örneği

 Mehmet İpşirli

İstanbul ’da İlim ve Kültür Hayatı (15 -16. Asırlar)

 Reşat Öngören

Fetih Sonrası İstanbul ’da İlk Tasavvuf î Yapılanmalar ve Fâtih Sultan Mehmed

 İsmail E. Erünsal

İstanbul Sahafları

 Tahsin Görgün

Fatih Dönemi İstanbul’unda Bazı Felsefi Tartışmalar ve Siyaset Teorisi

 Jean Louis Bacqué-Grammont

Osmanlı Sahasında Yer Alan Bazı Süsleme Motiflerinin Dolaşımı Hakkında Notlar / Remarques sur les errances de quelques motifs décoratifs dans l’aire ottomane

 Sinan Genim

Yüzyıllar Boyu İstanbul Panaromaları

 Uğur Derman

Osmanlı İstanbulu’nda Hat Sanatı

 Fatma Çiçek Derman

Osmanlı İstanbulu’nda Bezeme Sanatı

 Ahmet Yaşar

İstanbul Hanları: 18. Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl Başı

 Mustafa Bilge

Sultanahmed Cami ve Külliyesi: Kuruluş Öncesi ve Sonrası Belgeler

 Beşir Ayvazoğlu

Fâtih, Bellini ve Rönesans

 Seyfi Kenan

Tanpınar’la Birlikte Aziz İstanbul ’u Düşünürken

Kapanış Oturumu

 Uğur Derman, Sadettin Ökten, Orhan Okay, Semavi Eyice

Yaşayan İstanbul