Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu – 5

İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı şehrin tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak; hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmek ve bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sunmaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin düzenlediği V. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu 19 Mayıs – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir.