Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu VIII

“Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu”nun sekizincisi 20 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ümraniye Elmalıkent Ana Yerleşkesi’nde düzenlenecektir. İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı şehrin tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak; hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmek ve bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sunmaktır.

Sempozyum programı için tıklayınız.

Sempozyum Programı Microsoft Teams Bağlantı Listesi

20 Mayıs 2022
16:30Açılış Konferansı
21 Mayıs 2022
Salon / SaatSalon ASalon B
09:00 – 11:00

I. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Zeynep Tarım

II. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Azmi Özcan

11:15 – 12:45

III. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: İlhan Şahin

IV. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Feridun M. Emecen

14:00 – 16:00

V. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Özlem Çaykent

VI. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Selçuk Akşin Somel

16:15– 17:45

VII. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Ayşe Emel Kefeli

 VIII. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: İskender Pala

22 Mayıs 2022
Salon / Saat

Salon A

Salon B

 09:00 – 11:00

IX. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Zekeriya Kurşun

X. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Seyfi Kenan

 11:15 – 13:00

XI. Oturum

 Oturum Başkanı/Chair: Gökhan Çetinsaya

XII. Oturum

Oturum Başkanı/Chair: Tahsin Görgün

 14:30 

Kapanış Oturumu

Oturum Başkanı/Chair: Beşir Ayvazoğlu